מכונות אלו זמינות אצל ספקים שלנו. היחידות האלו נמכרות בדרך כלל במחיר זול יותר מהמכונות המותקנות מראש, אך ייתכן ויהיו צריכים לקחת זמן למשלוח. יש לצפות בתאריך הגעה לכל דגם/מקטע. אנו מכבדים את ההתחייבות שלנו כך שהתאריך הוא לא סתם הערכת מצב, אלא GTA - Guaranteed Time of Arrival. אם המשלוח יאחר, אנו נספק את הכרייה הממוצעת לכל התקופה של האיחור.